Integritetspolicy

Progressit följer den av EU påbjudna lagen GDPR som reglerar privatpersoners integritet. Ansvarig för insamling samt hantering av personuppgifter är Carin Almqvist, carin.almqvist@progressit.nu,
tel +46 70 45 67 957. Du kan när som helst kontakta Carin Almqvist för att få kännedom om vilka uppgifter som är registrerade om dig samt begäran om att dessa skall tas bort. Vissa kunduppgifter måste vi med hänvisning till bokföringslagen behålla under en längre tid. Du har likaså rätt att få
felaktiga och ofullständiga uppgifter rättade. Kontakta även i detta fall Carin Almqvist.
Har du synpunkter på hur dina personliga uppgifter behandlas kan du vända dig till Datainspektionen.

Uppgifter som samlas in är data som kommit Progressit tillhanda genom kontaktformulär och kommentarer på progressit.nu, kunduppgifter som krävs för fakturering i samband med deltagande i kurs samt kunduppgifter nödvändiga för att hantera kursverksamheten enligt kursprogram. Detta
kan innebära att uppgifter lämnas till tredje part så som hotell och transportföretag då det enligt lag krävs. Dessa tredje parts företag är väl betrodda och följer likaså GDPR. Progressit säljer aldrig
information vidare till tredje part. Känslig data samlas aldrig in.

Insamlad data kan användas för att skicka nyhetsbrev samt inbjudningar till kurser och event inom för dig relevanta områden.

Progressit.nu använder cookies. Detta för att ge en bättre användarupplevelse till besökare på siten. Statistik samlas in via tredje parter så som Google Analytics och Facebook. Det kan innefatta
information om antal besökare, besökares operativsystem samt webbläsare och version därav. Dessa tredje parter är ansvariga för insamlande och hantering av data enligt GDPR.


Senast uppdaterad 2021-04-22