Nyföretagare

Säljkurs på Costa del Sol

För dig som är nyföretagare och kan grunderna i försäljning och är
redo att ta ytterligare ett kliv framåt och öka försäljningen i ditt företag.
Syftet med kursen är att inspirera, entusiasmera
och motivera till ökad försäljning genom att utveckla det personliga
ledarskapet och stärka kundrelationerna.

En avancerad utbildning där du lär dig sätta personliga mål och ta
de steg som behövs för att uppnå dina mål. Teoretiska pass varvas
med egna reflexionsövningar och gruppdiskussioner. Målet med
övningarna är att skapa ökad förståelse för hur ett ännu fördelaktigare
resultat kan uppnås genom individens egen påverkan på
sig själv och sin omgivning.

Varje deltagare tar fram personliga
målplaner för försäljningsaktiviteter samt genomförande av dessa.

.

3-dagars kurs på Costa del Sol

Specialpris för dig som är nyföretagare.

.

.

.