Ledarprogram

Programstart: enl ök

Plats: hos uppdragsgivaren eller enl ök

Pris: priset inkluderar 7 individuella träffar med en personlig handledare samt utbildningsmaterial. Kontakta oss för offert.

För bokning, klicka här: anmälan

LD Programmet – Leadership Development Program –
B2B Försäljning är ett resultatinriktat, individuellt anpassat handledningsprogram

Varje individ har ansvar för sin egen personliga utveckling och därmed också att identifiera invanda beteendemönster som det finns en önskan om att förstärka eller förändra. LD Programmet inspirerar till att stärka färdigheter och ge nya insikter om det egna försäljningsarbetet. LD Programmet är ett unikt verktyg som stödjer den personliga utvecklingen till att bli en ännu effektivare säljare. Arbetsglädjen ökar och med den även lönsamheten.

LD Programmet vänder sig till nyckelpersoner inom alla branscher verksamma inom B2B försäljning och affärsutveckling.

LD Programmet genomförs individuellt och pågår under 4-5 månader. Deltagaren träffar sin personliga handledare vid 7 tillfällen, 1,5 timmar varje gång. Handledaren, tillsammans med deltagaren, kartlägger den aktuella situationen och arbetar därefter fram personliga mål kopplade till det dagliga säljuppdraget.

LD Programmet stöds av ett arbetsmaterial innehållande teoriavsnitt samt övningar. Innehållet i LD Programmet anpassas efter varje individs specifika situation och önskemål. LD Programmet kan jämföras med en personlig tränare inom idrotten som stödjer utvecklingen samt hjälper till att lägga upp ett anpassat och målfokuserat träningsprogram.