Kursinnehåll

Kursen bygger på nedanstående fyra olika basområden. Baserat på dessa basområden anpassas utbildningsdagarna efter gruppens önskemål och erfarenheter.

Struktur

– Säljprocessen
– Sätta mål
– Tideffektivitet
– Effektiva säljmöten

Rollen som säljare

– Självbild
– Den egna viljan
– Feedback
– Motivation

Affärskunskap

– Att lära känna kunden
– Bygga förtroende
– Skapa erbjudandet
– Identifiera behov

Uppdraget

– Bygga nätverk
– Kommunikation
– Kartlägga konkurrenter
– Potentiella kunder

.

.

.

.

.

.

.