Ökad försäljning

Inspirationsdag
Bygg framtiden tillsammans med kunden!

Tid: 4 timmar
Plats: hos uppdragsgivaren
Pris: kontakta oss för offert samt vidare diskussion om hur dagen kan anpassas till just ert företag och era specifika behov.
Antal deltagare: min 6 – max 15.

Inspirera till ökad försäljning. Kanske på nästa Kick-off!?

Förstärk motivationen och entusiasmera till att bygga framtiden tillsammans med kunden. Öka förståelsen för hur det går att påverka sig själv och sin omgivning till att skapa ännu fördelaktigare säljresultat.

Alla som direkt eller indirekt har kontakt med kunder eller arbetar med försäljning, affärsutveckling och marknadsföring kommer att ha nytta och glädje av detta seminarium.