Säljkurs på Costa del Sol

Inspirera, entusiasmera och motivera till ökad försäljning genom en utökad förståelse för och kunskap om B2B Försäljningsprocessen. Kursen anpassas till just ert företag. Alla som är delaktiga i företagets säljprocess har glädje och nytta av kursen.

En utbildning där teoretiska pass varvas med egna reflexionsövningar, gruppdiskussioner och praktikfall. Målet är att skapa insikt i hur ett ännu fördelaktigare säljresultat kan uppnås genom individens egen påverkan på sig själv och sin omgivning. Varje deltagare tar fram personliga målplaner för egna angelägna säljmål samt identifierar aktiviteter för att uppnå dessa.

Säljutbildning på Costa del Sol

Kursen vänder sig till alla som i sin säljroll arbetar med företagskunder. Produkterna är komplexa och specialanpassade efter kundens behov. Vi diskuterar säljprocessen och allt som den innebär från första prospektering till leverans tillsammans med kunden.

Målet med kursen är att varje deltagare efter kursen skall känna sig bekväm med att hjälpa kunden att identifiera behovet samt att tillsammans med kunden arbeta fram en lösning.

Längd: 3 dagar
Plats: Fuengirola, Spanien
Antal deltagare: min 5 – max 15
Pris: kontakta oss för offert